ویدیوهای آموزشی 

یادگیری یا نمره 

یادت باشه، ما  درس نمی‌خوانیم که نمره بگیریم فقط درس می‌خوانیم تا کلی به چیزهای جدید یادبگیریم، پس هدف درس خواندنت را یادگیری قرار بده و بعد، تلاش کن تا نمره های خوبی بگیری.

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

همیشه در برنامه ریزی کارها، از کارهای سخت شروع کن.

کارهای آسان خود به خود انجام می‌شوند.

وقتی بتوانی کارهای سخت را اول انجام بدهی، کارهای بعدی برایت آسان‌تر خواهد شد. پس سعی کن در برنامه ریزی هایت، کارهای سخت را اول قرار دهی تا به موفقیت برسی و نگران کارهای ساده نباشی…

13 + 2 =