فعالیت‌های هنری بر مهارت و بهبود عملکرد تحصیلی کودکان تاثیر به سزایی دارد 

 فعالیت های هنری به کودکان کمک می‌کند، مهارت‌های حرکتی  و توانایی حل مسئله را در آن‌ها تقویت شود.  بریدن و چسباندن تکه‌های کاغذ، نقاشی با انگشتان و نقاشی کردن روی کاغذ به افزایش هماهنگی اعصاب و عضلات ظزیف کودک کمک کند، ساختن یک دستبند یا گردنبند به وسیله نخ و مهره یا ساختن مجسمه با گل یا خمیر می‌تواند مهارت‌های بصری – فضایی او را تقویت کند.

مطالعات نشان می‌دهد انجام این فعالیت‌های هنری به مرور زمان باعث بهبود عملکرد تحصیلی بچه‌ها از جمله مهارت نوشتن، خواندن، ریاضی و علوم خواهد شد. نتیجه این تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی بیشتری در فعالیت‌های  هنری شرکت دارند، احتمال موفقیت آن‌ها در مراحل تحصیلی ۴ برابر بیشتر از سایر کودکان است.