کاربرگ های آموزشی

کاربرگ ها ابزارهای مناسبی برای تثبیت یادگیری، تمرین و تکرار و ارزشیابی می باشند.

شما می توانید کاربرگ ها آموزشی، بازی، مسابقات بین المللی و کاربرگ های آزمون ها را پیدا کنید.

 

از هر فرصتی برای آموزش استفاده کنید.

مدرسه ی بدون مرز
کاربرگ آموزشی پایه سوم

پایه سوم

کاربرگ آموزشی پایه دوم

پایه دوم

کاربرگ آموزشی پایه اول

پایه اوّل

کاربرگ های آموزشی پایه اول

کاربرگ آموزشی ساعت کامل

ساعت درست را پیدا کن و دور آن خط بکشید.

هدف: آموزش ساعت کامل 

 

کاربرگ بازی ساعت 

 کاربرگ را پرینت گرفته از روی خط چین ها قیچی کرده و کارت ها را مخلوط کرده، سپس کودک کارت های ساعت مربوط به هم را کنار هم می چیند.

هدف: ساعت مانده، گذشته، ساعت بین و ساعت کامل ، تقویت حافظه دیداری

 

کاربرگ ساعت 

ابزار

  •  پرینت کاربرگ
  • کاور کاغذ
  • ماژیک وایت برد

بعد از اینکه کاربرگ را پرینت گرفتید داخل کاور کاغذ گذاشته و از کودکان بخواهید ساعت های مختلف را با ماژیک روی کاربرگ نشان دهد.

 

ویدیو های آموزشی حل صفحه به صفحه کتاب

ویدیوی آموزشی حل صفحه 66 کتاب ریاضی دوم

در این ویدیو تمرین و خلاق باش صفحه ی 66 کتاب ریاضی حل شده است و الگوی شمارش 10 تا 10 تا و 100 تا 100 آموزش داده شده است یک بازی برای جدول اعداد 10 تا 100 طراحی و اجرا شده که کودکان در خانه هم می توانند آن را باهم بازی کنند. تقارن 4قسمتی هم مرور شده است.

حل سوال3 تمرین های مرور فصل اول ریاضی دوم ابتدایی

در این ویدیو تمرین شماره 3 مرور فصل 1 کتاب ریاضی دوم ابتدایی حل شده است و روش های مختلف جمع و تفریق را آمورش می دهد.

ریاضی پایه اول_صفحه 160- تم 32

ویدیوی آموزشی حل صفحه 160 کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی که در آن مقایسه اعداد دورقمی ، نمایش مختلف دو عدد ،نوشتن اعداد دیجیتال و انگلیسی و فارسی آموز ش داده می شود.