وبلاگ

توران میرهادی

نقش خانواده در جامعه

خانواده اگر انسانیت را در وجود فرزندان خویش رشد ندهد، این فرزندان تحت شرایط خیلی خاص می توانند ضد انسانیت شوند. چنانکه شدند. توران میرهادی

نقش خانواده در جامعه

آموزشی که خانواده ها حتماً باید ببینند، این است که اسیر موقعیت های خاص نشوند. اصول رشد را درست بشناسند. توانایی های فرزندانشان را بشناسند، و بگذارند هر فرزندی آزادانه در مسیر رشد خویش حرکت کند، و جلو برود. نه اینکه وقتی لیسانس اش را گرفت، بیاید و به ما بگوید، رشته ای که خواتده ام، دوست ندارم. این یعنی تلف شدن . توران میرهادی

تدریس مفاهیم ریاضی

پایگاه تابستانی ترم 1

جهت ثبت نام با شماره 09027980597 تماس بگیرید
2 خرداد الی 20 تیر

تدریس صفحه به صفحه کتاب ریاضی اول ابتدایی