درباره مدرسه ی بدون مرز

درباره ی مدرسه‌ی بدون مرز

مدرسه ی بدون مرز  پنجره‌ای است به دنیای آموزش و بازی ، تمام تلاش ما تربیت انسان‌های آگاه تر، توانمندتر و داناتر است. ما برانیم یار و یاوری باشیم، برای آموزشی مفید، تاثیرگذار و مناسب برای کودکان ایرانی و فارسی زبان،لذا این پنجره گشوده شده است تا دست در دست هم  آیندی بهتر برای کشورمان رقم بزنیم و همراه کودکان دنیای در آرامش، صلح و مهر ورزی بسازیم.

ویدیوهای آموزشی

ریاضی

ویدیوهای آموزشی

فارسی